Za nezaboravan kraj evropske sezone navijaj i gledaj Final Four kao nikad pre uz VODAVODA vredne nagrade

Kupi VODAVODU (0.5l, 1l i VODAVODA Vodica) u iznosu od 150 rsd u Maxi, Mega Maxi, Shop & Go i Tempo objektima i saĉuvaj raĉun!

Pošalji SMS poruku na 3311 u formatu BI broj (razmak), ime (razmak), prezime (razmak), mesto prebivališta.

Dobitnici će biti direktno kontaktirani putem SMS poruke ili telefonskog poziva nakon izvlaĉenja nagrade.

Nagradna igra traje od 05.04. do 05.05.2021.
Pravo uĉešća imaju sve osobe starije od 18 godina

Za nezaboravan kraj evropske sezone navijaj i gledaj Final Four kao nikad pre uz VODAVODA vredne nagrade

Kupi VODAVODU (0.5l, 1l i VODAVODA Vodica) u iznosu od 150 rsd u Maxi, Mega Maxi, Shop & Go i Tempo objektima i saĉuvaj račun!

Pošalji SMS poruku na 3311 u formatu BI broj (razmak), ime (razmak), prezime (razmak), mesto prebivališta.

Dobitnici će biti direktno kontaktirani putem SMS poruke ili telefonskog poziva nakon izvlaĉenja nagrade.

Nagradna igra traje od 05.04. do 05.05.2021.
Pravo uĉešća imaju sve osobe starije od 18 godina